Mặt Bằng Căn Hộ Vista Verde Tháp 1

Mặt Bằng Căn Hộ Vista Verde Tháp 1

MẶT BẰNG TRỆT VÀ TẦNG 2   CỦA  VISTA VERDE

MẶT BẰNG TẦNG  3- 4 CỦA  VISTA VERDE

 

MẶT BẰNG TẦNG 5 CỦA  – VISTA VERDE

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP T1  – VISTA VERDE

 

 

CĂN HỘ DUPLEX – THÔNG TẦNG – VISTA VERDE

CĂN HỘ DUPLEX – SÂN VƯỜN – VISTA VERDE

MẶT BẰNG CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ – THÁP T1  – VISTA VERDE

 

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ – THÁP T1  – VISTA VERDE

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ – THÁP T1  – VISTA VERDE

MẶT BẰNG CĂN HỘ PENHOUSE – THÁP T1  – VISTA VERDE